Σκίτσο

Πάντοτε σαν ταξίδευε με το τραίνο κρατούσε μαζί το τετράδιο με τα μολύβια του. Αρχικά από ανία, ξεκίνησε να σκιτσάρει απλά σχήματα όμοια μ’ εκείνα των παιδιών του νηπιαγωγείου. Με λίγες γρήγορες γραμμές σχημάτιζε ένα καράβι, ένα σπίτι, ένα δέντρο. Στη συνέχεια όσο το ταξίδι προχωρούσε σκέφτηκε να εμπλουτίσει αυτά τα σχέδια, να τους δώσει ίσως μια ιδιαίτερη προοπτική. Έτσι …