Ουράνιο τόξο

Μην μου λες πως δεν υπάρχει ουράνιο τόξο, αφού το βλέπω με τα μάτια μου.

—Ό,τι βλέπεις με τα μάτια σου, δεν πάει να πει πως είναι κι αληθινό. Μπορείς να αγγίξεις το ουράνιο τόξο;