Ηριδανός

Τα άστρα ήταν η μεγαλύτερη αγάπη του. Ο νυκτερινός ουρανός, οι απρόσιτοι αστερισμοί, οι γαλαξίες και οι τροχιές τους, οι ακατάληπτες αποστάσεις… Όλα αυτά τον μάγευαν, και ποιον δεν μαγεύουν εδώ που τα λέμε, αλλά αυτός τα ζούσε κιόλας, σα να είχε γίνει μέρος τους…