Επιθυμία

Δεν άκουγα τίποτα παρά μόνο τον ήπιο παφλασμό των κυμάτων της θάλασσας. Μιας άγνωστης απάνεμης θάλασσας. Τα μάτια μου ήταν κλειστά σαν να με είχε κυριεύσει μια αβέβαιη ανάγκη ώστε να τα διατηρήσω σφραγισμένα. Μα ακόμα και η τόση λαχτάρα μου να τη δω, δεν μου επέτρεπε να τ’ ανοίξω. Δεν την είχα αντικρύσει ποτέ παρά μόνο είχα δει τη …