Προσδοκίες

Τετάρτη γεννήθηκα. Θρεφτάρι, κοντά πέντε κιλά. Στενή η μάνα μου, ζορίστηκε. Στο τέλος την “ανοίξανε”. Δυο μπουκάλες αίμα χρειάστηκε. Έτρεξε ο θειος μου να τις βρει.