Κάφκα ιστορία

Η ζωή του Κ.

Προφυλαγμένος ολόγυρα με κάθε δυνατό τρόπο. Το δωμάτιο κλειδωμένο από μέσα.