Επιτάχυνση

Ξαφνικά, δίχως καμία εμφανή αιτία, κατάφερε να βιώσει το πέρασμα του χρόνου. Ένα ρολόι ενεργοποιημένο μέσα του άρχισε να περιστρέφει τους δείκτες του γοργά. Κι ενώ μέχρι τότε άφηνε μέρες ολόκληρες να φεύγουν αδιάφορα, πλέον αντιλαμβανόταν κάθε στιγμή που περνούσε. Συνειδητοποιούσε κάθε ημέρα που γοργά χανόταν, τα δευτερόλεπτα να τρέχουν στα ρολόγια, τη νύχτα σα μαγνήτης ν’ απορροφά το φως. …