Αυτό που έλειπε

Τον Στέφανο είχα να τον δω σχεδόν ένα χρόνο όμως με το που μου χτύπησε την πόρτα χαιρετιστήκαμε με την εγκαρδιότητα των φίλων που συναντώνται κάθε μέρα. Μου χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο και κάθισε στην πολυθρόνα που τόσο του άρεσε.